Schadegeval aangeven

Wat te doen bij schade?

Wat doe je bij een ongeval of schade aan jouw wagen?
Wij helpen je alvast verder op weg aan de hand van enkele tips:

Tip 1: Licht onmiddellijk jouw makelaar in!

Schade schuilt achter iedere hoek en kan zich op verschillende manieren gaan vertonen (waterschade, schade aan wagen, arbeidsongeval, verkeersongeval, …).

Bij iedere vaststelling van schade (als dit nu gaat over materiële of lichamelijke schade) is het zeer belangrijk om jouw makelaar zo spoedig mogelijk in te lichten.

Doe dit ook als een tegenpartij, naar aanleiding van schade, jou wenst te betrekken in de recuperatie van zijn schade of als jouw aansprakelijkheid mogelijks zou betrokken zijn.

Tip 2: Beschrijf kort en duidelijk de problematiek.

Bij de aangifte van een schadedossier is het zeer belangrijk om steeds een korte en duidelijke beschrijving van de problematiek door te geven.

Op basis hiervan kan jouw makelaar het beste advies verlenen en direct de nodige stappen ondernemen om jouw belangen optimaal te verdedigen.

Bezorg bij de aangifte ook steeds alle documenten die nuttig kunnen zijn bij de behandeling van jouw dossier, alsook bij de beoordeling van de schade of het geschil.

Welke documenten zijn nuttig?
  • Europees aanrijdingsformulier
  • Medische attesten
  • Attest m.b.t. de neerlegging van de klacht bij de politie
  • Foto’s van de schade
  • Prijsbestek van de geleden schade
  • Kopie van de communicatie tussen jou en de tegenpartij
  • Naam en adres van de tegenpartij (indien van toepassing)
Tip 3: Foto’s nemen vooraleer je overgaat tot herstelling!

In bepaalde situaties is een dringende herstelling aan de orde om verdere schade te gaan beperken. Vooraleer je effectief overgaat tot herstelling is het aan te raden om duidelijke foto’s te nemen van de schade.

Hierbij dient men aandachtig te zijn dat de verzekeringsmaatschappij steeds het recht heeft om de schade te gaan beoordelen. Beschik je niet over een geldige manier om de schade aan te tonen, dan heeft de maatschappij het recht om de schade claim te gaan weigeren.

Tip 4: Wens je een advocaat onder de arm te nemen, raadpleeg dan eerst jouw makelaar!

Het recht op de tussenkomst van een advocaat is beperkt tot de gerechtelijke fase van de geschillenbeslechting.

De aanstelling van een advocaat is niet steeds noodzakelijk in een schadedossier.
Er wordt in eerste instantie een poging gewaagd om het schadedossier in der minne te regelen.
Bij het overgrote gedeelte slaagt men er effectief in om een schadedossier succesvol in der minne af te handelen.

Pas als er geen minnelijke oplossing kan gevonden worden tussen beiden, dan kan de mogelijkheid bekeken worden om een advocaat in te schakelen. Bespreek dit alvast eerst met jouw makelaar!

Schade aangeven

Uw schade aangeven kan u meteen via onderstaande links.

Autoschade
Brand/Familiale schade
Overige schade

Een uitgebreid schadedossier indienen kan ook via 'klantenzone'.

Hoe vul je best een aanrijdingsformulier in?

Wij geven jou alvast enkele tips:

Vul het aanrijdingsformulier altijd in!

Het aanrijdingsformulier is van toepassing in alle Europese landen en kan dus gebruikt worden voor alle verkeersongevallen in Europa. Het aanrijdingsformulier heeft ook telkens dezelfde structuur, waardoor de taalbarrière geen probleem zou mogen zijn bij het invullen.

Vul ook steeds het aanrijdingsformulier in, ook al is de Politie aanwezig ter plaatse.

Probeer het aanrijdingsformulier zo compleet en duidelijk in te vullen.
Vermijd bij het invullen ook het schrappen van bepaalde gegevens.

Goed opletten voor je het aanrijdingsformulier ondertekent!

Het aanrijdingsformulier dient pas getekend te worden van zodra het volledig werd ingevuld en er nadien dus niets meer hoeft gewijzigd te worden.
Kan je jou niet volledig vinden met de ingevulde gegevens / omstandigheden, teken het aanrijdingsformulier dan niet! Bij discussie kan je beter de Politie contacteren of overgaan tot het invullen van jouw eigen formulier (zonder handtekening van eventuele tegenpartij).
Let op, als de Politie het aanrijdingsformulier invult, ben je nog steeds niet verplicht om dit te ondertekenen.

Valkuilen bij het aanrijdingsformulier!

Bij het tekenen van de schets is het belangrijk dat de situatie zo gedetailleerd mogelijk wordt nagetekend. Houd hierbij zeker rekening met verkeersborden, rijrichting van voertuigen, middellijnen, plaats van het voertuig ten opzichte van tegenpartij, …)

Let ook op dat je de vakjes aan de juiste kant van het document aankruist. Is er een vakje van toepassing voor jou, dan kruis je het vak aan jouw kant aan en vice versa.

Een vergissing in één van bovenvermelde punten, kunnen nefaste gevolgen hebben voor de goede afloop van jouw schadedossier.

Bezorg ons zo snel mogelijk het document.

Wij staan graag
voor je klaar!
Contacteer
ons team van experts